Illustration till Sofia Morberg Jämteruds avhandling