Omslag Läkartidningenillustration läkartidningenillustration läkartidningenillustration läkartidningenIllustration till Läkartidningen, illustratör Sofia Wrangsjö