Human Dignity: A Study in Medical Ethics

Illustration omslag avhandling

Det är alltid roligt att se hur det blir i tryck. Särskilt med den här omslagsillustrationen till Sofia Morberg Jämteruds angelägna avhandling Human Dignity: A Study in Medical Ethics vid Uppsala universitet. Den handlar bland annat om sårbarhet och mänsklig värdighet inom neonatal och palliativ vård.

Jag blev också glad för det fina tack som Sofia skrivit på insidan!