Habilitering & Hälsa

illustration till Habilitering & Hälsa

Under hösten har jag bland annat haft flera uppdrag från Habilitering & Hälsa. Det är alltid engagerande ämnen. Som här där jag illustrerat en artikel om okunskapen om hur personer med funktionsnedsättningar behöver bemötas då de blivit utsatta för brott. Det känns bra att vara med att sprida information som förhoppningsvis leder till en positiv förändring.