Nu är filmerna uppe!

Efter intensivt arbete tillsammans med Ulf Lundberg är nu de fyra filmer som Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) tagit fram. Fyra filmer för att inspirera och stödja införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, inom arbetsterapi.